Rodzaj:
Miasto:

Powierzchnia (m2):

od: do:

lub numer oferty:


 Licencja zawodowa: 11999

Administrowanie nieruchomością polega na przejęciu większości obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. W rękach Zarządu pozostają wiążące się z tym decyzje.

Licencjonowany zarządca nieruchomości - nr licencji 11999 - oferuje Państwu usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i administracji nieruchomościami , firma nasza działa na rynku od 10 lat. Zatrudniamy i współpracujemy z zespołem doświadczonych fachowców gotowych do świadczenia usług bardzo wysokiej jakości , co przy posiadanym zapleczu techniczno - finansowym sprawia , że nasza firma jest firmą godną zaufania i bardzo wiarygodną.

Nasza oferta to między innymi:

Czynności związane z technicznym utrzymaniem budynku

- Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

- Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej , wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

- Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

- Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

- Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

- Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

Czynności związane z obsługą wspólnoty i jej członków

- Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości , prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;

- Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;

- Dyżury administratora (osoba prowadząca bieżące sprawy związane z utrzymaniem nieruchomości, dysponująca informacją na temat rozliczeń finansowych) na terenie nieruchomości w uzgodnionych godzinach. W pozostałym czasie telefon alarmowy do administratora.

Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty

- Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;

- Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

- Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

- Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

- Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

- Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów , funduszu remontowego;

- Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

Jako jedyna firma na naszym rynku posiadamy wszystkie obowiązujące licencje zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami.