Rodzaj:
Miasto:

Powierzchnia (m2):

od: do:

lub numer oferty:


 Licencja zawodowa: 2999

Oferujemy swoje usługi w zakresie wyceny gruntów, lokali, nieruchomo¶ci nietypowych dla celów:

- bankowo-hipotecznych

- skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych

- s±dowych i komorniczych

- wywłaszczeniowych i odszkodowawczych, uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych

- kupna - sprzedaży

- darowizn i spadków

...i wiele innych

Jako jedyna firma na naszym rynku posiadamy wszystkie obowi±zuj±ce licencje zgodne z ustaw± o gospodarce nieruchomo¶ciami.